اخبار

برنامه ریزی اجرایی مراسم ترحیم مام جلال طالبانی در دفتر فرمانداری

برنامه ریزی اجرایی مراسم ترحیم مام جلال طالبانی در دفتر فرمانداری //دوشنبه 17 مهر ماه
برنامه ریزی اجرایی  مراسم ترحیم مام جلال طالبانی  در دفتر فرمانداری
برنامه ریزی اجرایی  مراسم ترحیم مام جلال طالبانی  در دفتر فرمانداری //دوشنبه  17 مهر ماه

بازدید [ 2654 ]
برچسب ها