اخبار بخشداری ها

بازدید میدانی مقصودی بخشدار خاو و میرآباد از روستاهای دره وران و نچی

بازدید میدانی مقصودی بخشدار خاو و میرآباد از روستاهای دره وران و نچی
[  ]
📌بازدید میدانی مقصودی بخشدار خاو و میرآباد از روستاهای دره وران و نچی

🔻فاروق مقصودی بخشدار  خاو و میرآباد برای آشنایی و بررسی مسائل و مشکلات، دغدعه های اهالی، ظرفیت توسعه روستاها  و پروژه های عمرانی اجراء شده ، با حضور در روستا های دره وران و نچی با اهالی دیدار و به بررسی مسائل و مشکلات این روستا پرداخت.

برچسب ها