اخبار

بازدید میدانی فرماندار مریوان به همراه هیئت همراه از تونل مسیر باغان

بازدید میدانی فرماندار، فرماندهی نیروی انتظامی، فرماندهی سپاه پاسداران، رئیس اداره راه و شهرسازی مریوان و هیات همراه از خروجی تونل مسیر باغان
بازدید میدانی فرماندار مریوان به همراه هیئت همراه از تونل مسیر باغان
بازدید میدانی فرماندار، فرماندهی نیروی انتظامی، فرماندهی سپاه پاسداران، رئیس اداره راه و شهرسازی مریوان  و هیات همراه از خروجی تونل مسیر باغان

بازدید [ 3240 ]
برچسب ها