اخبار

بازدید فرماندار مریوان از روستای تراق تپه

بازدید فرماندار مریوان از روستای  تراق تپه
بازدید ارتیکاس اقبال فرماندار مریوان  به همراه صادقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری، مردی بخشدار سرشیو از روستای تراق تپه  و دیدار با مردم روستا بمنظور بررسی مسائل و مشکلات

برچسب ها