اخبار

بازدید فرماندار از تعاونی فرشبافان مریوان

بازدید فرماندار از تعاونی فرشبافان مریوان

آرتیکاس اقبال فرماندار مریوان به همراه ادمن رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته تعاون از تعاونی ۱۱۵۱  فرشبافان  مریوان بازدید کردند

این بازدید در راستای برسی مسائل و مشکلات تعاونی فرشبافان مریوان صورت گرفت

برچسب ها