اخبار

بازدید سرپرست فرمانداری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهر مریوان

بازدید سرپرست فرمانداری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهر مریوان
📌بازدید آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری بهمراه فرمانده سپاه شهرستان ، نماینده دادستان،شهردار و اعضای شورا از وضعیت  ساخت و سازهای غیر مجاز و بی رویه شهر مریوان

در این بازدید سرپرست فرمانداری ضمن پیگری از شهردار جهت تهیه آمار کلی و دقیق وضعیت ساخت و ساز غیر مجاز در مریوان دستور تشکیل جلسه در همین راستا به منظور کنترل و برخورد با متخلفان این حوزه گردید

بازدید [ 535 ]
برچسب ها