اخبار

بازدید آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری از کارخانه لبنیات ریمیا

بازدید آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری از کارخانه لبنیات ریمیا
در راستای نامگذاری سال ۹۸ به نام سال " رونق تولید"  از سوی رهبر معظم انقلاب، آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری مریوان از کارخانه لبنیات ریمیا بازدید کرد.

بازدید [ 764 ]
برچسب ها