اخبار

ایجاد دو نقاهتگاه برای بیماران کرونایی در شهرستان مریوان

ایجاد دو نقاهتگاه برای بیماران کرونایی  در شهرستان مریوان
با مصوبات ستاد مبارزه با ویروس کرونا شهرستان دو نقاهتگاه با پیگیرهای فرماندار در شهر مریوان برای بیماران کرونایی  ایجاد شد.برچسب ها