اخبار

اولین جلسه مجمع سلامت شهرستان مریوان برگزار شد

اولین جلسه مجمع سلامت شهرستان مریوان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری : اولین جلسه مجمع سلامت شهرستان مریوان با ریاست آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دبیری شبکه بهداشت و درمان این شهرستان ، مسئولین ادارات، انجمن ها  در سالن جلسات بهداشت و درمان مریوان برگزار شد.

برچسب ها