اخبار

اولین اجرای تئاتر خیابانی در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

اولین اجرای تئاتر خیابانی در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با استقبال گسترده مردم مریوان.
اولین اجرای تئاتر خیابانی در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اولین اجرای تئاتر خیابانی در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با استقبال گسترده مردم مریوان. 

بازدید [ 100 ]
برچسب ها