اخبار

اقامه نماز جمعه در مسجد قبا با حضور فرماندار

اقامه نماز جمعه در مسجد قبا با حضور فرماندار ونماز گزاران مومن مریوانی با سخنرانی ماموستا فایق رستمی نماینده خبرگان رهبری

اقامه نماز جمعه در مسجد قبا با حضور فرماندار ونماز گزاران مومن مریوانی با سخنرانی ماموستا فایق رستمی نماینده خبرگان رهبری
اقامه نماز جمعه در مسجد قبا با حضور فرماندار ونماز گزاران مومن  مریوانی با سخنرانی ماموستا فایق رستمی نماینده خبرگان رهبری

 

 اقامه نماز جمعه در مسجد قبا با حضور فرماندار ونماز گزاران مومن  مریوانی با سخنرانی ماموستا فایق رستمی نماینده خبرگان رهبری

 

 

 

 

بازدید [ 138 ]
برچسب ها