اخبار

اعلام آمادگی تیپ ۳۲۸ متحرک هجومی نزاجا در مریوان جهت رفع آلودگی و مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهرستان

اعلام آمادگی تیپ ۳۲۸ متحرک هجومی نزاجا در مریوان  جهت رفع آلودگی و مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهرستان

اعلام آمادگی تیپ ۳۲۸ متحرک هجومی نزاجا در مریوان  جهت رفع آلودگی و مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهرستان

🔹وهمچنین با حضور آرتیکاس اقبال فرماندار ،امام جمعه و فرماندهان انتطامی و ارتش کارگاه دوخت ماسک و البسه مورد نیاز برای کادر درمانی در تیپ ۳۲۸  مریوان افتتاح شد

برچسب ها