اخبار

اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا شهرستان مریوان

اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا شهرستان مریوان
اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا شهرستان مریوان

🔹شرح جزئیات تعطیلی بازار و محدودیت های تردد


برچسب ها