اخبار

اطلاعيه شماره يك برگزاري اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت شهرستان مریوان

اطلاعيه شماره يك برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت شهرستان مریوان منتشر شد.
اطلاعيه شماره يك برگزاري اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت شهرستان مریوان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
در راستاي اجراي ماده "شش" تصويب نامه شماره   67735/ت مورخ 6/6/95   هيات   وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد)، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طي روز چهارشنبه تاريخ 29/8/1398 در محل  فرمانداري شهرستان مریوان راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد . 
بدينوسيله از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد  داراي پروانه فعاليت از فرمانداري  مریوان، دعوت به عمل مي آيد به منظور ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه انتخابات، به دبيرخانه سازمانهای مردم نهاد  ذيربط مراجعه و به شرح ذيل اقدام نمايند .
الف : سازمانهايي كه متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت "نماينده سازمانهاي مردم نهاد در  شورای توسعه و حمایت " هستند، مي بايست در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده از تاريخ 01/07/98 تا  06/07/98 اقدام نمايند.
ب : سازمانهايي كه صرفا متقاضي شركت در جلسه انتخابات به منظور راي دادن هستند ، مي توانند از تاريخ 01/07/98 لغايت 27/08/98 در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده اقدام كنند .
*مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورودبه جلسه راي دهندگان  و نامزدهاي انتخابات بشرح ذيل است:
1. تصوير پروانه فعاليت صادره از فرمانداري 
2.تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور  مبني بر ثبت تغييرات هيات مديره  سازمان مردم نهاد .
3.اصل صورتجلسه هيات مديره  سازمان مردم نهاد  مبني بر معرفي نماينده تام الاختيار جهت شركت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).
4.يك قطعه عكس 4×3براي  نماينده 
5.تصوير صفحه اول شناسنامه ،تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت  و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي انتخابات. 
*لازم به ذكر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي يك نماينده اقدام نمايد و حضور نماينده جهت ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه الزامي است .
*محل ثبت نام :دبيرخانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در فرمانداری شهرستان مریوان

برچسب ها