اخبار سایت قدیم

درک موضوع٬همدلی ٬تعامل٬ همت متولیان امر ، مردم وشهروندان مریوان توسعه روز افزون تاتر خیابانی را به دنبال دارد

فرماندار مریوان دراولین جلسه جشنواره تاتر خیابانی که با حضور روسای ادرات مربوطه ، امام جمعه و عوامل اصلی دبیرخانه دائمی تاتر خیابانی مریوان در دفتر فرمانداری برگزارشد٬افزود: درک موضوع٬همدلی ٬تعامل٬ همت متولیان و،مردم وشهروندان مریوان توسعه تاتر خیابانی را به دنبال دارد.
درک موضوع٬همدلی ٬تعامل٬ همت متولیان امر ، مردم  وشهروندان مریوان توسعه روز افزون تاتر خیابانی را به دنبال دارد
دو شنبه 19 تیر سال 1396
فرماندار مريوان دراولين جلسه جشنواره تاتر خياباني که با حضور روساي ادرات مربوطه ، امام جمعه و عوامل اصلي دبيرخانه دائمي تاتر خياباني مريوان در دفتر فرمانداري برگزارشد٬افزود: درک موضوع٬همدلي ٬تعامل٬ همت متوليان و،مردم  وشهروندان مريوان توسعه تاتر خياباني را به دنبال دارد.
محمد شفيعي با اشاره به برگزاري ۱۱دوره گذشته جشنواره بين المللي تاتر خياباني در مريوان و موفقيت هاي خوب آن و قدر داني از تمام دستگاه هاي اجرايي و دبيرخانه دائمي آن گفت:تاتر خياباني مريوان مي تواند به عنوان برند جهاني خود را به تمام دنيا و دوست داران هنر و تاتر معرفي کند.
به گفته وي برگزاري نمايشگاه از ۱۱اثار دوره هاي گذشته تاتر و چهره هاي برتر و منتخبين و عناوين کسب شده تاتر خياباني مريوان مي تواند کمک بزرگي به جان بخشي بهتر به جشنواره تاتر خياباني مريوان باشد.
وي خاطر نشان کرد:آماده کردن محيط هاي لازم جهت نمايش اثرها از طرف شهرداري هاي کل شهرستان و تغييرات خاص در تزئينات شهري و نهادينه کردن تاتر دربخش هاي روستاي کمک بزرگي به تاتر خياباني مي کند.
فرماندار مريوان عنوان داشت:ترويج فرهنگ اصيل کردي و لباس هاي محلي و سنتي در دستور کار گروه تاتر و متوليان امر باشد.
وي تاکيد کرد:شرايط ميزباني و استقبال از مهمانان داخلي و خارجي در اولويت بايد باشد.
وي با اشاره به رشد ۶۴درصدي حضور اثرها در دوازدهمين جشنواره بين المللي تاتر خياباني افزود:شرکت ۴۲۳اثر نويد خوبي براي توسعه تاتر خياباني مريوان است.
۱۲دهمين جشنواره بين المللي تاتر خياباني مريوان از ۱۷تا ۲۱شهريور برگزار مي شود.