اخبار سایت قدیم

نگاه فرمانداری مریوان بر سلامت و ساماندهی مرز رسمی باشماق است.

فرماندار مریوان در دیدار با اعضای اتحادیه صادر کنندگان مرز رسمی باشماق در دفتر کاری خودبا اشاره به اینکه مرز رسمی این شهرستان به نوعی دروازه ی تمدن ورود به ایران است گفت:نگاه فرمانداری بر سلامت و ساماندهی مرز رسمی باشماق است.
نگاه فرمانداری مریوان بر سلامت و ساماندهی مرز رسمی باشماق است.
یک شنبه 18 تیر سال 1396
فرماندار مريوان در ديدار با اعضاي اتحاديه صادر کنندگان مرز رسمي باشماق در دفتر کاري خودبا اشاره به اينکه مرز رسمي اين شهرستان به نوعي دروازه ي تمدن ورود به ايران است گفت:نگاه فرمانداري بر سلامت و ساماندهي مرز رسمي باشماق است.
محمد شفيعي در اين نشست صميمي با تني چند از اعضا اتحاديه صادرکنندگان با تاکيد بر مديريت واحد و يک دست در مرز رسمي باشماق خاطر نشان کرد: سليقه اي عمل کردن و چند گانه بودن مديريت ضعف و عدم توسعه مرز را به دنبال دارد.
وي افزود: توسعه مرز رسمي باشماق مريوان نياز به همدلي و مشارکت همه دستگاه هاي اجرايي دارد.
فرماندار مريوان با ياداوري اين نکته که درياچه زريبار و مرز رسمي باشماق هر دو شناسنامه اين شهرستان است که متاسفانه هر دو در طول چندين سال است که اخير داراي مديريت چندين گانه است.
وي همچنين با اشاره به اينکه مرز رسمي به عنوان دوازه صادرات و واردات کالا هاي متنوع است. افزود: دروازه ورود به مرز رسمي جمهوري اسلامي ايران بايد به نوعي ابرومندانه باشد.
شفيعي تاکيد کرد: در زمان کوتاهي در اينده نزديک شوراي نظارت بر فعاليت هاي مرز رسمي و واحد شهرداري و خدمات رساني نيز اجرايي مي شود.
در ادامه هر يک از اعضاي اتحاديه صادر کنندگان در خصوص مشکلات و نارسايي هاي مرز رسمي با فرماندار به بحث و تبادل پرداخته و همگي متفق القول خواستار بازگشت نمايندگي فرمانداري و ايجاد تشکيل کار گروه توسعه مرز رسمي باشماق شدند.