اخبار سایت قدیم

حضور مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور در دفتر فرماندار

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور خانم ویدا توحدی در دفتر کاری فرماندار مریوان با حضور شهرداری مریوان و کانی دینار و رئیس میراث فرهنگی مریوان امروز شنبه 17 تیرماه در خصوص هم اندیشی ،میزان آمادگی و برنامه ریزی ثبت جهانی کلاش کوردی با هم به تعامل و گفت گو پرداختند.
حضور مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور در دفتر فرماندار
یک شنبه 18 تیر سال 1396
در اين هم انديشي فرماندار مريوان با تشکر و قدر داني از زحمات شبانه روزي متوليان امر درخصوص ثبت جهاني کلاش کوردي از جمله دو شهردار مريوان و کاني دينار و رئيس ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مريوان افزود: براي جهاني شدن کلاش نياز به سازو کار جديداست
محمد شفيعي با اشاره به اين مهم که براي جهاني شدن کلاش بيش از 80درصد کارهاي لازم در شوراي جهاني طي شده است ،افزود: تعامل ، هماهنگي دستگاه هاي اجرايي همچون شهرداري، صنعت و معدن و ميراث فرهنگي و گردشگري در اين خصوص بايد نمود عيني پيدا کند.
وي با اشاره به امتيازات حاصله از جهاني شدن کلاش بافي براي استان و مريوان و توسعه روز افزون اين صنعت يادآورشد :همه دستگاه هاي اجرايي استان و شهرستان بايد پاي کار بيايند.
به گفته فرماندار مريوان طبق آخرين آمار تاکنون بيش از 4000هزار نفر کلاش باف حرفه اي به اين شوراي جهاني معرفي شده و در صورت تصويب نهايي مريوان به عنوان شهر کلاش اداره جهاني و حمايت هاي خاصي از اين صنعت مي شود.
وي با اشاره به اين دستاورد مهم خاطر نشان کرد: از جمله مزاياي جهاني شدن و بين المللي شدن کلاش بافي، حمايت جهاني از اين صنعت نوپا، ثبت نشان جغرافياي شهر مريوان در تمام دنيا و مزاياي مهم اقتصادي و تجاري است.
رئيس شوراي اداري مريوان با اشاره به اينکه عنوان اعطاي شهر کلاش براي مريوان در صورت نهايي به مدت 4 سال است ، افزود: براي دست يابي به اين مهم بايد دبير خانه شوراي جهاني کلاش در مريوان تشکيل و از همه توان و نيرو براي رسيدن به اين مهم جهاني و بين المللي تلاش خود را چندين براير کرد.
معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي کشور نيز با اشاره به جزئيات امر جهاني شدن کلاش کوردي افزود: تمام اهتمام و تلاش در اين است که مريوان به عنوان شهر جهاني کلاش کوردي در آينده اي نزديک به شهره جهاني برسد.
ويدا توحيدي با اشاره به ظرفيت هاي خاص مريوان و پتانسيل بي نظير اين شهرستان براي جهاني شدن کلاش کوردي افزود:جهاني شدن مريوان براي اين مهم نيازمند همدلي و مشارکت همه دستگاه هاي متولي امر دراستان و مريوان است.
وي گفته در آينده نزديک اعضاي هيئت داروان جهاني و داوران منظقه آسيا و اقيانوسيه از مريوان و ميزان ظرفيت اين شهرستان براي جهاني شدن کلاش کوردي ديدن خواهند کرد.
در ادامه اين نشست هر يک شهرداران مريوان و کاني دينار با ارائه گزارش و راه حل هاي خاص خود و هم انديشي هاي لازم آمادگي خود را براي دست يابي به اين مهم اعلام کردند.