اخبار سایت قدیم

معاون تربیت بدنی وسلامت وزارت اموزش و پرورش کشور خبر داد:

یک میلیارد و۲۰۰میلیون تومان در حوزه ورزش و سلامت به مریوان اختصاص داد شد
معاون تربیت بدنی وسلامت وزارت اموزش و پرورش کشور خبر داد:
شنبه 17 تیر سال 1396
دکتر مهرزاد حبيبي درسومين جلسه شوراي اموزش و پرورش مريوان که در دفتر فرماندار ي مريوان با حضور فرماندار مريوان و اعضاي جلسه برگزارشد با اشاره به افق ديد فرماندار مريوان و تجربيات خاص مديريتي  وي در حوزه اجرايي و اموزشي شهرستان مريوان افزود:توسعه سلامت وتربيت بدني در اموزش و پرورش يکي از اولويت اصلي وزارت اموزش و پرورش است.
به گفته حبيبي شهر مريوان در تمام طرح هاي ملي و اموزشي کشوري پاي کار بوده اند.
وي با ياداوري اين مهم که رديف تربيت بدني و سلامت دانش اموزان در وزارت رديف خاص اعتبارات مستقلي دارد٫گفت:تجهيز مدارس و تقويت در بحث جاري استانها در اولويت قرار دارد.
در ادامه فرماندار مريوان با خير مقدم از معاون تربيت بدني و نگاه مثبت به توسعه سلامت ورزش و تربيت در مريوان افزود:هديه فرماندار ي مريوان بيش از ۳۰۰ميليون تومان به استخر نيمه کار اردوگاه جهت بازسازي اختصاص داده شد.
محمد شفيعي تاکيد کرد: سلامت بدني و رواني جامعه دانش اموزي در استان و مريوان از اولويت هاي خاص دستگاه هاي اجرايي مريوان است.