اخبار سایت قدیم

آغاز رسمی فعالیتهای ورزشی تابستانی شهرستان مریوان با حضور معاون تربیت بدنی وسلامت وزارت اموزش و پرورش کشور

آغاز رسمی فعالیتهای ورزشی تابستانی شهرستان مریوان با حضور معاون تربیت بدنی وسلامت وزارت اموزش و پرورش کشور دکتر مهرزاد حبیبی، فرماندار مریوان و هیات همراه در سالن همایش های آموزش و پرورش مریوان
آغاز رسمی فعالیتهای ورزشی تابستانی شهرستان مریوان با حضور معاون تربیت بدنی وسلامت وزارت اموزش و پرورش کشور
شنبه 17 تیر سال 1396

آغاز رسمي فعاليتهاي ورزشي تابستاني شهرستان مريوان با حضور معاون تربيت بدني وسلامت وزارت اموزش و پرورش کشور دکتر مهرزاد حبيبي، فرماندار مريوان و هيات همراه در سالن همايش هاي آموزش و پرورش مريوان