اخبار بخشداری ها

  شروع بکار عملیات اجرای احداث 2سایت جدید Btsهمراه اول در بخش سرشیو

شروع بکار عملیات اجرای احداث 2سایت جدید Btsهمراه اول در بخش سرشیو

مشاهده مطلب
  دیدار و ویزیت رایگان مرزنشینان به مناسبت هفته ناجا

دیدار و ویزیت رایگان مرزنشینان به مناسبت هفته ناجا

مشاهده مطلب
  افتتاح پروژه گازرسانی روستای شیخ شربتی به مناسبت هفته دولت

افتتاح پروژه گازرسانی روستای شیخ شربتی به مناسبت هفته دولت

مشاهده مطلب
  افتتاح ساختمان شهرداری چناره به مناسبت هفته دولت

افتتاح ساختمان شهرداری چناره به مناسبت هفته دولت

مشاهده مطلب
  افتتاح  7 پروژه عمرانی و خدمات رسانی  در سطح بخش خاوومیرآباد مریوان

افتتاح 7 پروژه عمرانی و خدمات رسانی در سطح بخش خاوومیرآباد مریوان

مشاهده مطلب
  میز خدمت ادارات به مناسبت هفته دولت در مسجد جامع شهر برده رشه برگزار شد

میز خدمت ادارات به مناسبت هفته دولت در مسجد جامع شهر برده رشه برگزار شد

مشاهده مطلب
  افتتاح  17 پروژه عمرانی و خدمات رسانی  در هفته دولت بخش مرکزی مریوان

افتتاح 17 پروژه عمرانی و خدمات رسانی در هفته دولت بخش مرکزی مریوان

مشاهده مطلب
  افتتاح  15 پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در هفته دولت در بخش سرشیو مریوان

افتتاح 15 پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در هفته دولت در بخش سرشیو مریوان

مشاهده مطلب
  آغار اجرای عملیات گازرسانی به 9 روستای بخش سرشیو

آغار اجرای عملیات گازرسانی به 9 روستای بخش سرشیو

مشاهده مطلب
  بازدید میدانی مقصودی بخشدار خاو و میرآباد از روستاهای دره وران و نچی

بازدید میدانی مقصودی بخشدار خاو و میرآباد از روستاهای دره وران و نچی

مشاهده مطلب

مطالب پربازدید