اخبار

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره فنی و حرفه ای مریوان

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره فنی و حرفه ای مریوان
آیین تودیع و معارفه رئیس اداره فنی و حرفه ای مریوان

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان :با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری, سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان و تنی چند از مسئولان فنی و حرفه ای  از زحمات ۴ ساله سوران رحیمی  قدردانی و پرویز اصلانی به عنوان سرپرست جدید فنی و حه رفه ای مریوان معرفی گردید.