اخبار

آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

استانداری کردستان

فرمانداری مریوان

 

بسمه تعالي

_____________

فرم شماره 52

شماره: 25110-11-ج

تاريخ: 1398/11/24

 

آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

در اجراي ماده 36 آيين نامه اجرايي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره هاي ذيل آن بدينوسيله اسامي و مشخصات نامزدهاي انتخاباتي اين حوزه انتخابيه را به شرح زير اعلام مي دارد .

 • 1-آقاي  محمدناجی  احمدی فرزند محمد کریم  كد نامزد 127
 • 2-آقاي  علی  اردلان فرزند اسکندر  كد نامزد 128
 • 3-آقاي  جلیل  امینی فرزند علی  كد نامزد 141
 • 4-آقاي  کیوان  بابک فرزند سعید  كد نامزد 145
 • 5-آقاي  عثمان  باقدم فرزند توفيق  كد نامزد 146
 • 6-آقاي  کامران  حمانی فرزند محمدشریف  كد نامزد 149
 • 7-آقاي  ارکان  درستکار فرزند محمد شریف  كد نامزد 156
 • 8-آقاي  محسن  رحمانی فرزند سليمان  كد نامزد 157
 • 9-آقاي  شاهو  رشیدی فرزند محمد  كد نامزد 164
 • 10- آقاي  سیاوش  صحرائی فرزند صابر  مشهور به کامل كد نامزد 175
 • 11- آقاي  رحمت  صفری فرزند رمضان  كد نامزد 176
 • 12- آقاي  عدنان  فلاحی فرزند مجيد  كد نامزد 182
 • 13- خانم  شیوا  قاسمی پور فرزند عبدالله  كد نامزد 185
 • 14- آقاي  فاروق  کریمی فرزند محمد  كد نامزد 189
 • 15- آقاي  محمدجواد  محمدی فرزند سلام  كد نامزد 198
 • 16- آقاي  کیوان  ویسی فرزند محمد  مشهور به سلام كد نامزد 218
 • 17- آقاي  احمد  ویسی پور فرزند محمد  كد نامزد 219

 

          ضمناً اضافه مي نمايد تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24  آغاز مي شود و  تا 24 ساعت قبل از شروع اخذرأي ادامه خواهد داشت .

آرتيكاس اقبال فرماندار شهرستان مریوان

مركز حوزه انتخابيه مریوان و سروآباد

بازدید [ 1009 ]
برچسب ها