اخبار بخشداری ها

آغار اجرای عملیات گازرسانی به 9 روستای بخش سرشیو

آغار اجرای عملیات گازرسانی به 9 روستای بخش سرشیو
آغار اجرای عملیات گازرسانی به 9 روستای بخش سرشیو 

🔻مرادی بخشدار سرشیو صبح امروز از پروژه گازرسانی روستاهای بخش سرشیو بازدید بعمل آورد و در جریان آخرین وضعیت پروژه قرار گرفت . و در ادامه مرادی از گازرسانی به روستاهای کولیت،بلکر،باغان،حسن قره،سعدوسلیمانه،بیدرشان،پلوره،شیخ شربتی و بابا تا پایان سالجاری خبر داد .و با افتتاح پروژه های مذکور تمامی 23روستای دهستان گلچیدر و 3روستای دهستان سرشیو از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد .
 

برچسب ها