جلسه هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست فرماندار مریوان در زندان برگزار شد به بررسی مو ضوع و مشکلات زندانیان و پیگیری و اعلام نتیجه کارشناسی برای جلسه بعدی موکول شد.

فرماندار مریوان با اشاره به بازدید از تمام بندهای زندان و دیدار چهره به چهره با این افراد و شنیدن مشکلات و خواسته ها و مطالبات این افراد افزود: در گفتمان بعضی از زندانیان مطالبات و خواسته های بود که پیگیری و رفع مشکل خواهد شد.
به گفته رییس هیات مدیره انجمن زندانیان خانوادهای کل افراد زندانی علاوه بر اینکه تحت پوشش کمیته امداد قرار میگیرند از اموزش رایگان در مدارس وهزینه های فرزندان انها پرداخت می شود.
شفیعی از پرداخت وام و تسهیلات برای زندانیان جهت تجهیز کارگاه های کوچک بعد از اتمام حبس این افراد خبرد اد و افزود: همه توان خود را جهت پیگیری مشکلات زندانیان بکار می گیرد.
در ادامه مدیر عامل انجمن زندانیان خانم خوش سپهر به ارایه گزارش و اقدامات صورت گرفته در طول چند ماه گذشته برای خانواده زندانیان به تشریح جزییات برنامه ها انجمن پرداخت.
 
 
 
 
 
22 مرداد 96