جلسه بهینه سازی مصرف سوخت شهرستان مریوان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مریوان ، این جلسه به ریاست فرماندار و باحضور اعضاء کمیته تشکیل گردید .

فرماندار مریوان  در این جلسه با تشریح برنامه ریزی برای تامین و تخصیص سوخت واحد های صنفی و صنعتی برای فصل زمستان در شهرستان، اظهار داشت: در فصل سرما مشکلی در تأمین سوخت شهرستان و روستاهای آن  نخواهیم داشت .
وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی استفاده صحیح از منابع موجود آب و برق در خانواده ها و حتی سازمان ها و ادارات دولتی افزود: باید برای مصرف بهینه منابع انرژی در جامعه و خصوصا در سازمان های دولتی الگویی جامع برای مشخص شدن میزان استفاده از این منابع خصوصا در ساعات اوج مصرف تعریف و سطح استفاده آنها تعیین شود.
شفیعی با اشاره به نقش کلیدی رسانه ها و آموزش و پرورش برای فرهنگ سازی در راستای تغییر الگوی مصرف انرژی در بین مردم و شهروندان خاطرنشان کرد: با آموزش استفاده صحیح به والدین به فرزندان در راستای فرهنگ سازی برای تغییر الگوی مصرف، می توان فرهنگ استفاده صحیح از منابع محدود برای جلوگیری از مواجهه با کمبود این منابع در آینده را بین دانش آموزان و از ابتدای زندگیشان نهادینه کرد.
 
 
 
 
 
 
9 مرداد 96