بازگشایی و بازدید فرماندار مریوان از نمایشگاه صنایع دستی در پارک 26 گولان مریوان شامگاه چهارشنبه 21 تیر ماه

بازگشایی و بازدید فرماندار مریوان از نمایشگاه صنایع دستی در پارک 26 گولان مریوان شامگاه چهارشنبه 21 تیر ماه// نمایشگاه صنایع دستی در 60 غرفه با ارائه صنایع دستی شهرستان مریوان ، مناطق اورامانات و صنایع دستی استان های دیگر کشور از 20 تا 30 تیر ماه از ساعت 16 تا 23 شب آماده حضور شهروندان و علاقه مندان مبی باشد.

بازگشایی و بازدید فرماندار مریوان از نمایشگاه صنایع دستی  در پارک 26 گولان مریوان شامگاه چهارشنبه 21 تیر ماه// نمایشگاه صنایع دستی در 60 غرفه  با ارائه صنایع دستی شهرستان مریوان ، مناطق اورامانات و صنایع دستی استان های دیگر کشور از 20 تا 30 تیر ماه از ساعت 16 تا 23 شب آماده حضور شهروندان و علاقه مندان مبی باشد.

 

 

 

 

 

 

24 تير 96