مدیریت واحد در مرز رسمی باشماق رونق تجاری و توسعه مرزی را به دنبال دارد.

فرماندار مریوان در دومین جلسه کمسیون برنامه ریزی و هماهنگی ونظارت بر مبارز ه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مریوان که با حضور میرزایی مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمسیون برنامه ریزی ٫هماهنگی و نظا رت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان کردستان برگزار شد. افزود: مدیریت واحد در مرز رسمی باشماق رونق تجاری و توسعه مرزی را به دنبال دارد.

فرماندار مریوان در دومین جلسه کمسیون برنامه ریزی و هماهنگی ونظارت بر مبارز ه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مریوان که  با حضور میرزایی مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمسیون برنامه ریزی ٫هماهنگی و نظا رت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان کردستان برگزار شد. افزود: مدیریت واحد در مرز رسمی باشماق  رونق تجاری و توسعه مرزی را به دنبال دارد.
محمد شفیعی با اشاره به اینکه نمایندگی دو نهاد ستاد اجرایی امام راحل(ره) و مدیریت اموال تملک در آینده نزدیک در مرز رسمی باشماق مستقر می شود افزود:در حال حاضر مهمترین مواد قاچاق در مریوان مشروبات الکی دست ساز است.
به گفته شفیعی افزایش کشفیات در مشروبات الکی دست سازدر طول چند سال اخیر ۴برابر شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین کشفیات قاچاق در حوزه خشکبار است ٬خاطر نشان کرد:کشفیات قاچاق خشکباردر چند ماه گذشته ۵برابرشده است.
فرماندار مریوان با قدر دانی و تشکر از دستگاه هایی اجرایی از جمله قوه قضایه ٬نیروی انتظامی ٬ گمرکات و هنگ مرزی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مریوان گفت:یکی از مشکلات در حوزه قاچاق عدم کد رهگیری و کدشناسایی بر روی اقلام قاچاق است.
وی در ادامه به حضور بیش از ۱۱۵نفر افراد گالن به دست در مرز رسمی باشماق به صورت سازمان یافته اشاره کرد و افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف این افراد هم باید در آینده ای نزدیک با مستقر شدن نمایندگی فرمانداری در ساختمان خود در مرز رسمی روشن شود.
در ادامه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمسیون برنامه ریزی ٫هماهنگی و نظا رت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان کردستان با اشاره به افزایش چندین برابر مکشوفات قاچاق در اقلام مختلف در مرز رسمی باشماق و بازارچه های مرزی گفت: در سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال باید همه دستگاه های متولی امر تمام تلاش خود را در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کار گیرند.
میرزایی با یادآوری این مهم که مرز رسمی مریوان وبازارچه های آن گلوگاه قاچاق کالا وارز غرب کشور هستند، افزود: قاچاق کالا و ارز پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی است.
به گفته وی در مرز رسمی باشماق و ببازارچه های موقت آن بیش از 84 قلم جنس و ارد و اکثر قاچاق می شوند.
وی از طرح ساماندهی مرز رسمی باشماق و بازارچه های موقت در اینده ای نزدیک خبر داد.
میرزایی خاطر نشان کرد: در خصوص قاچاق دارو و بهداشت سلامت شهروندان با احد الناسی شوخی نداشته و به شدت بر خورد خواهیم کرد.
به گفته میرزایی سالانه بیش از یک میلیارد دلار گوشی قاچاق در مرز رسمی کشور وارد می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 تير 96