درک موضوع٬همدلی ٬تعامل٬ همت متولیان امر ، مردم وشهروندان مریوان توسعه روز افزون تاتر خیابانی را به دنبال دارد

فرماندار مریوان دراولین جلسه جشنواره تاتر خیابانی که با حضور روسای ادرات مربوطه ، امام جمعه و عوامل اصلی دبیرخانه دائمی تاتر خیابانی مریوان در دفتر فرمانداری برگزارشد٬افزود: درک موضوع٬همدلی ٬تعامل٬ همت متولیان و،مردم وشهروندان مریوان توسعه تاتر خیابانی را به دنبال دارد.

فرماندار مریوان دراولین جلسه جشنواره تاتر خیابانی که با حضور روسای ادرات مربوطه ، امام جمعه و عوامل اصلی دبیرخانه دائمی تاتر خیابانی مریوان در دفتر فرمانداری برگزارشد٬افزود: درک موضوع٬همدلی ٬تعامل٬ همت متولیان و،مردم  وشهروندان مریوان توسعه تاتر خیابانی را به دنبال دارد.
محمد شفیعی با اشاره به برگزاری ۱۱دوره گذشته جشنواره بین المللی تاتر خیابانی در مریوان و موفقیت های خوب آن و قدر دانی از تمام دستگاه های اجرایی و دبیرخانه دائمی آن گفت:تاتر خیابانی مریوان می تواند به عنوان برند جهانی خود را به تمام دنیا و دوست داران هنر و تاتر معرفی کند.
به گفته وی برگزاری نمایشگاه از ۱۱اثار دوره های گذشته تاتر و چهره های برتر و منتخبین و عناوین کسب شده تاتر خیابانی مریوان می تواند کمک بزرگی به جان بخشی بهتر به جشنواره تاتر خیابانی مریوان باشد.
وی خاطر نشان کرد:آماده کردن محیط های لازم جهت نمایش اثرها از طرف شهرداری های کل شهرستان و تغییرات خاص در تزئینات شهری و نهادینه کردن تاتر دربخش های روستای کمک بزرگی به تاتر خیابانی می کند.
فرماندار مریوان عنوان داشت:ترویج فرهنگ اصیل کردی و لباس های محلی و سنتی در دستور کار گروه تاتر و متولیان امر باشد.
وی تاکید کرد:شرایط میزبانی و استقبال از مهمانان داخلی و خارجی در اولویت باید باشد.
وی با اشاره به رشد ۶۴درصدی حضور اثرها در دوازدهمین جشنواره بین المللی تاتر خیابانی افزود:شرکت ۴۲۳اثر نوید خوبی برای توسعه تاتر خیابانی مریوان است.
۱۲دهمین جشنواره بین المللی تاتر خیابانی مریوان از ۱۷تا ۲۱شهریور برگزار می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
19 تير 96