نگاه فرمانداری مریوان بر سلامت و ساماندهی مرز رسمی باشماق است.

فرماندار مریوان در دیدار با اعضای اتحادیه صادر کنندگان مرز رسمی باشماق در دفتر کاری خودبا اشاره به اینکه مرز رسمی این شهرستان به نوعی دروازه ی تمدن ورود به ایران است گفت:نگاه فرمانداری بر سلامت و ساماندهی مرز رسمی باشماق است.

فرماندار مریوان در دیدار با اعضای اتحادیه صادر کنندگان مرز رسمی باشماق در دفتر کاری خودبا اشاره به اینکه مرز رسمی این شهرستان به نوعی دروازه ی تمدن ورود به ایران است گفت:نگاه فرمانداری بر سلامت و ساماندهی مرز رسمی باشماق است.
محمد شفیعی در این نشست صمیمی با تنی چند از اعضا اتحادیه صادرکنندگان با تاکید بر مدیریت واحد و یک دست در مرز رسمی باشماق خاطر نشان کرد: سلیقه ای عمل کردن و چند گانه بودن مدیریت ضعف و عدم توسعه مرز را به دنبال دارد.
وی افزود: توسعه مرز رسمی باشماق مریوان نیاز به همدلی و مشارکت همه دستگاه های اجرایی دارد.
فرماندار مریوان با یاداوری این نکته که دریاچه زریبار و مرز رسمی باشماق هر دو شناسنامه این شهرستان است که متاسفانه هر دو در طول چندین سال است که اخیر دارای مدیریت چندین گانه است.
وی همچنین با اشاره به اینکه مرز رسمی به عنوان دوازه صادرات و واردات کالا های متنوع است. افزود: دروازه ورود به مرز رسمی جمهوری اسلامی ایران باید به نوعی ابرومندانه باشد.
شفیعی تاکید کرد: در زمان کوتاهی در اینده نزدیک شورای نظارت بر فعالیت های مرز رسمی و واحد شهرداری و خدمات رسانی نیز اجرایی می شود.
در ادامه هر یک از اعضای اتحادیه صادر کنندگان در خصوص مشکلات و نارسایی های مرز رسمی با فرماندار به بحث و تبادل پرداخته و همگی متفق القول خواستار بازگشت نمایندگی فرمانداری و ایجاد تشکیل کار گروه توسعه مرز رسمی باشماق شدند.
 
 
 
 
 
 
18 تير 96