حضور مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور در دفتر فرماندار

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور خانم ویدا توحدی در دفتر کاری فرماندار مریوان با حضور شهرداری مریوان و کانی دینار و رئیس میراث فرهنگی مریوان امروز شنبه 17 تیرماه در خصوص هم اندیشی ،میزان آمادگی و برنامه ریزی ثبت جهانی کلاش کوردی با هم به تعامل و گفت گو پرداختند.

در این هم اندیشی فرماندار مریوان با تشکر و قدر دانی از زحمات شبانه روزی متولیان امر درخصوص ثبت جهانی کلاش کوردی از جمله دو شهردار مریوان و کانی دینار و رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مریوان افزود: برای جهانی شدن کلاش نیاز به سازو کار جدیداست
محمد شفیعی با اشاره به این مهم که برای جهانی شدن کلاش بیش از 80درصد کارهای لازم در شورای جهانی طی شده است ،افزود: تعامل ، هماهنگی دستگاه های اجرایی همچون شهرداری، صنعت و معدن و میراث فرهنگی و گردشگری در این خصوص باید نمود عینی پیدا کند.
وی با اشاره به امتیازات حاصله از جهانی شدن کلاش بافی برای استان و مریوان و توسعه روز افزون این صنعت یادآورشد :همه دستگاه های اجرایی استان و شهرستان باید پای کار بیایند.
به گفته فرماندار مریوان طبق آخرین آمار تاکنون بیش از 4000هزار نفر کلاش باف حرفه ای به این شورای جهانی معرفی شده و در صورت تصویب نهایی مریوان به عنوان شهر کلاش اداره جهانی و حمایت های خاصی از این صنعت می شود.
وی با اشاره به این دستاورد مهم خاطر نشان کرد: از جمله مزایای جهانی شدن و بین المللی شدن کلاش بافی، حمایت جهانی از این صنعت نوپا، ثبت نشان جغرافیای شهر مریوان در تمام دنیا و مزایای مهم اقتصادی و تجاری است.
رئیس شورای اداری مریوان با اشاره به اینکه عنوان اعطای شهر کلاش برای مریوان در صورت نهایی به مدت 4 سال است ، افزود: برای دست یابی به این مهم باید دبیر خانه شورای جهانی کلاش در مریوان تشکیل و از همه توان و نیرو برای رسیدن به این مهم جهانی و بین المللی تلاش خود را چندین برایر کرد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور نیز با اشاره به جزئیات امر جهانی شدن کلاش کوردی افزود: تمام اهتمام و تلاش در این است که مریوان به عنوان شهر جهانی کلاش کوردی در آینده ای نزدیک به شهره جهانی برسد.
ویدا توحیدی با اشاره به ظرفیت های خاص مریوان و پتانسیل بی نظیر این شهرستان برای جهانی شدن کلاش کوردی افزود:جهانی شدن مریوان برای این مهم نیازمند همدلی و مشارکت همه دستگاه های متولی امر دراستان و مریوان است.
وی گفته در آینده نزدیک اعضای هیئت داروان جهانی و داوران منظقه آسیا و اقیانوسیه از مریوان و میزان ظرفیت این شهرستان برای جهانی شدن کلاش کوردی دیدن خواهند کرد.
در ادامه این نشست هر یک شهرداران مریوان و کانی دینار با ارائه گزارش و راه حل های خاص خود و هم اندیشی های لازم آمادگی خود را برای دست یابی به این مهم اعلام کردند.
 
 
 
 
18 تير 96