معاون تربیت بدنی وسلامت وزارت اموزش و پرورش کشور خبر داد:

یک میلیارد و۲۰۰میلیون تومان در حوزه ورزش و سلامت به مریوان اختصاص داد شد

دکتر مهرزاد حبیبی درسومین جلسه شورای اموزش و پرورش مریوان که در دفتر فرماندار ی مریوان با حضور فرماندار مریوان و اعضای جلسه برگزارشد با اشاره به افق دید فرماندار مریوان و تجربیات خاص مدیریتی  وی در حوزه اجرایی و اموزشی شهرستان مریوان افزود:توسعه سلامت وتربیت بدنی در اموزش و پرورش یکی از اولویت اصلی وزارت اموزش و پرورش است.
به گفته حبیبی شهر مریوان در تمام طرح های ملی و اموزشی کشوری پای کار بوده اند.
وی با یاداوری این مهم که ردیف تربیت بدنی و سلامت دانش اموزان در وزارت ردیف خاص اعتبارات مستقلی دارد٫گفت:تجهیز مدارس و تقویت در بحث جاری استانها در اولویت قرار دارد.
در ادامه فرماندار مریوان با خیر مقدم از معاون تربیت بدنی و نگاه مثبت به توسعه سلامت ورزش و تربیت در مریوان افزود:هدیه فرماندار ی مریوان بیش از ۳۰۰میلیون تومان به استخر نیمه کار اردوگاه جهت بازسازی اختصاص داده شد.
محمد شفیعی تاکید کرد: سلامت بدنی و روانی جامعه دانش اموزی در استان و مریوان از اولویت های خاص دستگاه های اجرایی مریوان است.
 
 
 
 
 
 
17 تير 96