فرماندار مریوان در حضور نماینده ولی فقیه حضرت ایت الله محمد حسینی شاهرودی ٬ هیات همراه در ایین عبادی محفل انس با قران در مرکز بزرگ اسلامی مریوان در جمع روحانیون این شهرستان خبر داد:

فرماندار مریوان در حضور نماینده ولی فقیه حضرت ایت الله محمد حسینی شاهرودی ٬ هیات همراه در ایین عبادی محفل انس با قران در مرکز بزرگ اسلامی مریوان در جمع روحانیون این شهرستان خبر داد:

فرماندار مریوان در حضور نماینده ولی فقیه حضرت ایت الله محمد حسینی شاهرودی ٬ هیات همراه در ایین عبادی محفل انس با قران در مرکز بزرگ اسلامی مریوان در جمع روحانیون این شهرستان خبر داد:
در راستای تکریم و توسعه قران کریم در مریوان ٬کلنگ زنی در القران در ظر ف چند ماه اینده صورت میگرد.
به گفته محمد شفیعی علاوه بر کلنگ زنی دارالقران٬ برگزاری مسابقات قاریان بزرگ قرانی و تجلیل از حافظان قران با جوایز نفیس و هزینه سفره عمره انجام می شود.
 
 
 
29 خرداد 96