حضور نماینده ولی فقیه حضرت ایت الله محمد حسینی شاهرودی و هیات همراه در دفتر فرماندار ی و دیدار با فرماندار مریوان٬نماینده خبرگان رهبری ٬نماینده مجلس و امام جمعه این شهرستان

حضور نماینده ولی فقیه حضرت ایت الله محمد حسینی شاهرودی و هیات همراه در دفتر فرماندار ی و دیدار با فرماندار مریوان٬نماینده خبرگان رهبری ٬نماینده مجلس و امام جمعه این شهرستان

29 خرداد 96