حضور نماینده ولی فقیه حضرت ایت الله محمد حسینی شاهرودی ٬ هیات همراه و فرماندار مریوان در ایین عبادی محفل انس با قران در مرکز بزرگ اسلامی مریوان در جمع روحانیون این شهرستان

حضور نماینده ولی فقیه حضرت ایت الله محمد حسینی شاهرودی ٬ هیات همراه و فرماندار مریوان در ایین عبادی محفل انس با قران در مرکز بزرگ اسلامی مریوان در جمع روحانیون این شهرستان

29 خرداد 96