نشست و دیدار با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی 1240 معدن شاه نشین با حضور فرماندار مریوان

نشست و دیدار با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی 1240 معدن شاه نشین با حضور فرماندار مریوان در خصوص توسعه و بررسی کمبودها و مشکلات معدن شاه نشین

نشست و دیدار با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی 1240 معدن شاه نشین با حضور فرماندار مریوان در خصوص توسعه  و بررسی کمبودها و مشکلات معدن شاه نشین

 

 

 

 

27 خرداد 96