ششمین نشست فرماندار مریوان با رئیس میراث فرهنگی و گردشگری مریوان" فریاد حدادیان و کارشناس ارشد باستانشناسی

محوریت جلسه : هم اندیش در خصوص سایت موزه روستای دره تفی و محافظت های لازم در خصوص موزه

ششمین نشست فرماندار مریوان با  رئیس میراث فرهنگی  و گردشگری مریوان" فریاد حدادیان و کارشناس ارشد باستانشناسی
✅محوریت جلسه : هم اندیش در خصوص سایت موزه روستای دره تفی و محافظت های لازم در خصوص موزه

فرماندار مریوان از تلاش های چندین ماهه تیم کاوش اداره میراث فرهنگی و گردشگری مریوان و کارشناسان مجرب قدر دانی بعمل آورد و تاکید کرد:باید تلاش کرد تا با رایزنی های لازم رئیس کل سازمان میراث فرهنگی کشور را به مریوان دعوت کرده و تحقیقات و دستاوردهای بی نظیر این موزه را از نزدیک به وی نشان داد.
محمد شفیعی بر حمایت های لازم و پشتیبانی های خاص خود به عنوان فرماندار مریوان از موزه دره تفی تاکید کرد.
 
 
 
25 خرداد 96