بازدید میدانی از گاوداری 600راسی میراجی روستای ریخلان با حضور فرماندار مریوان" محمد شفیعی

بازدید میدانی از گاوداری 600راسی میراجی روستای ریخلان با حضور فرماندار مریوان" محمد شفیعی" ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مهندس" ذوالفقاری" امام جمعه مریوان ماموستا" مصطفی شیرزادی" و آقای دوستی نژاد نماینده ولی فقیه از سازمان جهاد کشاورزی و معاونین و هیات همراه بمناسبت هفته جهاد کشاورزی // امروز 24 خرداد

بازدید میدانی از گاوداری 600راسی میراجی روستای  ریخلان با حضور  فرماندار مریوان" محمد شفیعی"  ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مهندس" ذوالفقاری"  امام جمعه مریوان  ماموستا" مصطفی شیرزادی"  و آقای دوستی نژاد  نماینده ولی فقیه از سازمان جهاد کشاورزی و معاونین  و هیات همراه بمناسبت هفته جهاد کشاورزی // امروز 24 خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 خرداد 96