بازدید معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان کردستان به همراه فرماندار مریوان و هیات همراه از مرز رسمی باشماق یه روایت تصویر

دکتر حسین فیروزی به همراه محمد شفیعی و هیات همراه با حضور در مرز رسمی باشماق و بازدید نزدیک از زیر ساخت ها و امکانات مرز رسمی ، با شرایط زیر ساخت فعلی مرز رسمی آشنا شدند.

 

 

 

 

 

 

 

28 فروردين 96