معرفی واحدهای وابسته

بخشداری مرکزی

بخشدار مرکزی آقای رضا خسروی دارای مدرک تحصیلی لیسانس جغرافیا از دانشگاه تهران و سابقه 3 سال خدمت می باشد که قبلا دارای سمت رئیس تعزیرات آردونان فرمانداری بوده است.

ساختمان اداری این بخشداری در خیابان دارایی در ساختمان قدیمی فرمانداری مریوان قرار دارد .

کارمندان این بخشداری آقایان  و سیامک براری می باشند.

بالا

بخشداری سرشیو

بخشدار سرشیو آقای عثمان روشن دارای مدرک لیسانس کامپیوتر و دانشجوی کارشناسی ارشد عمران می باشند.

سایر کارمندان این بخشداری امید سبحانی می باشد و آقای برهان منوچهری مسئول امور مالی دهیاریها و مستقر در ساختمان بخشداری می باشد.

ساختمان اداری این بخشداری فعلا در شهر جدید چناره (روستای ویله) بخش سرشیو واقع است.

بالا

بخشداری خاومیر آباد

بخشدار خاوومیرآباد آقای حاتم خوشیر از کارمندان فرمانداری مریوان می باشد که دارای مدرک لیسانس رشته مدیریت بازرگانی می باشد.

سایر کارمندان این بخشداری آقایان فرید ربانی محمد رشید سردینی و عبدالله ساعدپناه می باشند.

ساختمان اداری این بخشداری در شهربرده رشه مرکز بخش خاوومیرآباد واقع است.

بالا