شرح وظایف دستگاه و واحدهای وابسته

فرمانداری دستگاهی است نظارتی كه در قالب خط مشی كلی بعنوان نمایندگی حكومت مركزی در حوزه مربوط از تقسیمات كشوری بوده و با مدیریت فرماندار دررأس انجام وظایف سیاسی ، انتظامی ، اجتماعی ، عمرانی ، برنامه ریزی و اداری و مالی و معـــــاونت ایفای نقش می نماید.

 

در حال حاضر جناب آقای محمد فلاحی فرماندار و جناب آقای یوسف باشی معاون سیاسی و امور اجتماعی و جناب آقای منصور مرادویسی معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و آقای عثمان شیرزادی مسئول دفتر فرماندار می باشد.

 

معاونت سیاسی وامور اجتماعی فرمانداری مریوان

معاون سیاسی و امور اجتماعی فرمانداری جناب آقای یوسف باشی می باشند. ایشان دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی و دارای سابقه پست معاونت سیاسی مریوان در سالهای گذشته می باشد.

رئیس اداره سیاسی جناب آقای کیوان ویسی می باشند که قبلا در پست بخشدار فعالیت داشتند.

کارشناسان اداره سیاسی اجتماعی فرمانداری مریوان خانم راحله سیدی ، کارشناس فناوری اطلاعات و آقایان فرزاد میره کی کارشناس سیاسی و انتظامی و محمود مهری کارشناس انتخابات و سلام عزیزی و دلیر مرادی می باشند.

آقای حبیب الله ایرانخواه نیز در قسمت بایگانی اداره سیاسی مشغول به انجام وظیفه می باشند.

اهم وظایف:
 • رسیدگی به شكایت مردم و سازمانها از واحدهای انتظامی و ادارات دولتی در سطح شهرستان .
 • رسیدگی و اقدام در مورد صدور مجوز ترددهای قانونی از مرز به شمال عراق .
 • اقدام و انجام تحقیقات لازم در مورد شكایات و درخواستهای واصله مردمی در زمینه ادعای خسارات مالی ناشی از مسائل امنیتی .
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی .
 • برسی و پیگیری مسائل مربوط به سرقت.
 • پیگیری گزارشات و شكایات مردمی از معاملات با اتباع عراقی از طریق مقامات ذیربط .
 • نظارت و مراقبت درخصوص پایگاههای متروكه و نقاط آلوده به مین و انجام اقدامات لازم در زمینه پاكسازی آنها .
 • بررسی و تحقیقات در مورد درخواستهای مردمی مبنی بر ایجاد خسارات مالی ناشی از انفجار مین و مواد منفجره در پایگاهها و نقاط آلوده در سطح شهرستان .
 • بررسی و انجام اقدامات قانونی در مورد افرادی كه در اثر انفجار مین مجروح و یا شهید میشوند .
 • اقدام و بررسی در زمینه ادعای تابعیت افراد بزرگسال فاقد شناسنامه و رفع مشكل اینگونه افراد با هماهنگی اداره ثبت احوال و سایر ادارات ذیربط .
 • بررسی مسائل و مشكلات روستاهای تخلیه شده مرزی در زمینه انجام فعالیتهای كشاورزی و بازگشت آنان به محلهای قبلی بر اساس مقررات قانونی .
 • نظارت و مراقبت در اجرای كلیه وظایفی كه به موجب قانون و مقررات درمورد فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمنهای سیاسی و صنفی صورت میگیرد .
 • بررسی تشكیل پرونده برای صدور پروانه فعالیت احزاب ، تشكلهای سیاسی ، صنفی تخصصی از طریق مقامات ذیربط .
 • بررسی و پیگیری مجوز قانونی برای انجام مراسمات سیاسی و اجتماعی از سوی ادارات ذیربط و … . طبق مقررات .
 • بررسی و پیگیری صدور مجوز پروانه فعالیت برای اتحادیه های صنفی .
 • بررسی گزارشهای واصله مربوط به مسائل و مشكلات اعتیادو مواد مخدر در سطح شهرستان.
 • پیگیری مسائل و گزارشات مربوط به كالای قاچاق و مشروبات الكلی و …
 • بررسی مسائل و مشكلات امنیتی مردم و نزاعهای دسته جمعی كه موجب سلب آسایش شهروندان میگردد .
 • انجام امور انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان ، شوراها و سایر انتخابات مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات
 • بررسی نیازهای شهرستان در زمینه مسائل بهداشتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و نظارت در امور بهداشتی .
بالا

معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری مریوان

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری مریوان آقای منصور مراد ویسی (دارای مدرک مهندسی عمران) می باشد.

اداره برنامه ریزی و امور عمرانی دارای 7 پست كارشناسی بوده که هم اکنون کارشناسان آن خانم نعیمه منوچهری ، کارشناس میز خدمت و آموزش و آقایان امجد صمدی و سلمان حسینی کارشناسان راه و ساختمان و آقای مهدی شبرنگ کارشناس برنامه ریزی و آقای سریاس شبرندی کارشناس برنامه ریزی و امور مربوط به یارانه و ستاد بحران و آقای عثمان روشن و عبدالرحمان ادوایی می باشند.

اهم وظایف:

تامین ارزاق عمومی ، بهبود وضع اماكن عمومی و كنترل نرخ ارزاق ، مطالعه و بررسی وضع روستاهای تابعه از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت و تعیین نیازمندیها ، تعیین اولویتهای اعتبارات عمرانی اعم از اعتبارات عمرانی كشور و یا سایر اعتبارات و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی و گزارش و پیگیری مستمر از پیشرفت پروژه های عمرانی و اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمانهای اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع از مهمترین وظایف و مسئولیتهای اداره برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری می باشد . همچنین دبیر جلسات فرمانداری ، شورای اداره شهرستان ، كارگروه آب و كشاورزی و منابع طبیعی ، كارگروه برنامه ریزی و توسعه شهرستان،كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری ، كار گروه بهینه سازی مصرف سوخت ،ستاد برنامه ریزی تحول اداری ،كمیسیون هماهنگی تعزیرات حكومتی ، ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه ، كارگروه گردشگری و میراث فرهنگی ، ستاد طرح تكریم شهرستان ، كارگروه شهرسازی و معماری ، امورات مربوط به شهرداریها و دهیاریها و پیگیری امورات آموزشی كاركنان فرمانداری به عهده اداره برنامه ریزی و امور عمرانی می باشد .

بالا

روابط عمومی

مسئول روابط عمومی فرمانداری  آقای یونس خالدی می باشد.

روابط عمومی وظیفه ایجاد هماهنگی بین سازمان و محیط اجتماعی را به عهده دارد صادقانه ، مداوم و برای جلب اطمینان مردم و فهم دو جانبه و احترام صورت می گیرد ، روابط عمومی همانند یك مصلح در راستای فرو ریختن موانع بین سازمان و گروههای اجتماعی فعالیت می كنند بهر حال كار روابط عمومی تنها اطلاع رسانی نیست و اطلاع یابی از سازمان از مهمترین وظایف آن می باشد كه باید اطلاعات را مورد تجزیه و تحلیل و پیش آمدها را حتی الامكان پیش بینی و مورد اختیار فرماندار ( مدیر سازمان ) قرار دهد پس روابط عمومی باید ابتدا افكار عمومی موجود در موقعیت زمانی خود را بشناسد . زیرا با تكیه بر شناخت افكار عمومی است كه می توان حوادث و یا رخدادهای آینده را پیش بینی كرد .

اهم وظایف:
 • اطلاع رسانی دقیق جامعه اعم از اخبار فرمانداری و سایر ادارات از طریق رسانه های گروهی بویژه صدا و سیما .
 • برنامه ریزی برای برگزاری مراسمات با هماهنگی فرماندار .
 • انعكاس مشكلات مردم به فرماندار و یا معاونت جهت رسیدگی و راهنمایی افراد در این خصوص .
 • برنامه ریزی روزهای ملاقات مردم با فرماندار .
بالا

امورات دفتر اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری

امورات دفتر اتباع و مهاجرین فرمانداری توسط آقای یونس خالدی صورت می گیرد .

بر اساس تصمیمات وزارت كشور استان كردستان بعنوان دفتر در چارت تشكیلاتی شناخته شده و شهرستانهای تابعه در حد یك نفر كارشناس زیر نظر اداره سیاسی اموارت اتباع خارجی را انجام میدهد و بر همین اساس در فرمانداری یك نفر مسئول رسیدگی به امورات این افراد می باشد و در اجرای طرح شناسایی در دو مرحله اكثر اتباع عراقی مقیم شهرستان را شناسایی و ضمن تشكیل پرونده ، مشخصات كلیه آنان در اختیار دفتر اتباع استان قرار گرفته است . با این حال دفتر روزانه به امورات ذیل الذكر رسیدگی می نماید .

 • صدور برگه تردد برای معرفین اداره اطلاعات و پایگاه شهید ابوعمار بر اساس هماهنگی انجام شده ماهیانه 15 مورد ( 10 مورد اداره و 5 مورد پایگاه )
 • معرفی اتبااع عراقی مجاز به مراكز درمانی جهت تشریك مساعی در معالجه و درمان آنان .
 • معرفی متقاضیان اتباع عراقی به نهضت سواد آموزی جهت شركت در كلاسهای آموزشی نهضت .
 • انعكاس درخواست های این افراد به امور اتباع استان جهت رسیدگی .
 • مكاتبه با سایر شهرستانها برای افرادی كه تمایل به نقل و انتقال به این شهرستان را دارند .
 • معرفی افراد عراقی كه تمایل دارند از طریق مرز باشماق به موطن خویش بازگردند ، متقاضیان می توانند طی درخواستی به دفتر اتباع فرمانداری در این خصوص اقدام تا از طریق هنگ مرزی معاونت اطلاعات مشكل آنان مرتفع گردد .
 • شناسایی و معرفی افراد غیر مجاز به منطقه انتظامی جهت طرد از كشور .
 • رفع مشكل آموزشی اتباع عراقی از طریق آموزش و پرورش .
 • پیگیری امورات اردوگاههای دزلی و بهرام آباد از طریق مبادی ذیربط .
 • معرفی افراد واجد شرایط ( دارندگان كارت اتباع خارجی ) به راهنمایی و رانندگی جهت شركت در آزمون رانندگی .
بالا

كمیسیون امور بانوان فرمانداری مریوان

مشاور امور بانوان : خانم نسرین میرزایی کارمند آموزش و پرورش شهرستان مریوان

در نظام مقدس جمهوری اسلامی به مبانی و جایگاه زنان در جامعه توجه ویژه ای شده زیرا وقتی كه نیمی از توان علمی و صنعتی در جامعه را در ارتباط با نیروی انسانی ، زنان تشكیل می دهند ، لازم است در ارتباط با فعالیتهای آنان ، تلاشهای همه جانبه چه از نظر افزایش امكانات مراكز علمی ، افزایش جنبه های مشاركت آنان و چه از نظر رفع محدودیتهای صورت پذیرد .

زنان جامعه ما باید حركت و پویایی در سایر كار و فعالیت سازنده و مفید در جامعه تحول ایجاد كرده و حضور مثبت خود را در عرصه های مختلف به منصه ظهور بگذارند .

در راستای كمك به برنامه ریزی ، سیاست گذاری و ساماندهی ظرفیت ها و توانمندیها و جلب مشاركت نهادینه این گروه ارزشمند از جامعه ،كمیته های زنان وجوانان در استانها و شهرستانهای كشور توسط وزارت كشور ایجاد گردیده كه خود منشاء كار و تلاش و محلی برای حضور زنان و فعالیت در زمینه های مختلف سیاسی و فرهنگی و … می باشد .

كمیته زنان و جوانان فرمانداری مریوان در جهت آگاه سازی زنان به حقوق خانوادگی و اجتماعی خود و نیز زمینه سازی برای مشاركت بیشتر آنان و نیز فعالیت در امورات مختلف مربوط به زنان در امورات ذیل مشغول فعالیت می باشد .

 • كانون فرهنگی ، اجتماعی زنان مریوان و فعالیت آن در زمینه های مختلف ، هنری ، علمی ، اجتماعی ، جلسات مستمر و ماهیانه با اعضای كمیته زنان و جوانان فرمانداری .
 • جلسات ضروری با مسئولین برخی ادارات و بخشداران شهرستان مریوان و زنان فعال در امور بانوان .
 • همكاری با نهضت سواد آموزی در تهیه جزوات آموزشی و اعزام كارشناس به مراكز یادگیری محلی در راستای ارتقاء آموزش زنان روستایی .
 • جذب بودجه مورد نیاز و فعالیت مداوم برای راه اندازی كتابخانه مخصوص زنان .
 • شركت در بخش رادیویی صدا و سیمای مریوان جهت آگاهی دادن به زنان در مسائل مختلف.
 • در بخش تحقیقات تهیه پروپزل الگوهای تحقیق در موضوع آسیب های اجتماعی طلاق و خودكشی و ارائه به استان جهت جذب اعتبار مورد نیاز برای شروع تحقیق .
 • همكاری با اداره تعاون و تلاش در جهت ایجاد تعاونی های مربوط به زنان و اشتغال.
 • ارتباط مستمر و تنگاتنگ با نهادهای دولتی ، غیر دولتی ، صاحب نظران و رسانه های در امور مربوط به زنان در جهت رفع مشكلات این قشر.
 • تلاش در جهت فعال نمودن زنان و ایجاد زمینه و بستر لازم درخصوص مشاركت در فعالیتهای سیاسی خصوصا“ تشویق آنان برای كاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا .
 • برپایی جشنها و مراسم ویژه زنان در مناسبتهای مختلف .
 • تقدیر از زنان توانمند و نمونه در سطح شهرستان .
 • كمك به ایجاد تشكلهای غیر دولتی زنان .
 • پیگیری طرح حمایت از حقوق بهداشت باروری و توانمند سازی زنان كه فعالیتهای مختلفی را بدنبال دارد .
 • مشاوره و راهنمایی دادن به زنان كه به كمیته زنان و جوانان فرمانداری مراجعه می نمایند و حل مشكل آنها در حد توان و امكانات موجود .
 • تلاش در جهت شناسایی زنان بی سرپرست جهت برنامه ریزیهای مستمر برای آنان .
بالا

وظایف و مسئولیتهای امور پیله وری

امورات پیله وری هم اكنون توسط آقای یونس خالدی صورت می گیرد .

اهم وظایف:
 • دفتر امور پیله وری فرمانداری در اجرای دستورالعملهای موجود و با هماهنگی مسئولین مافوق ( فرماندار- معاونت فرمانداری ) اقداماتی را برای متقاضیان به این شرح انجام میدهد
 • تشكیل پرونده و ثبت نام افراد متقاضی عضویت در پیله وری و بعد از سیر مراحل قانونی صدور كارت تردد و معرفی به اتحادیه جهت عضویت و در نتیجه معرفی به اداره بازرگانی جهت صدور دفترچه پیله وری .
 • صدور مجوز برای محموله های پیله وران ( صادرات ) بصورت روزانه تا پایان وقت اداری و پیله وران مجازند با این مجوز كالای خود را به بازارچه باشماق انتقال نمایند .
 • صدور مجوز برای تجار كه محموله های ترانزیت خارجی دارند و بعد از دریافت مجوز كالای خود را به بازارچه حمل می نمایند.
 • صدور مجوز برای افرادیكه ترانزیت داخلی دارند كه این افراد همانند بند 1 و 2 اقدام می نمایند.
 • اعلام آمار روزانه ، ماهیانه به مبادی ذیربط و در نتیجه اعلام آمار سه ماهه به معاونت برنامه ریزی استانداری كردستان.
 • صدور برگ تردد برای همراهان پیله ور كه برای امورات تجاری به بازارچه تردد می نمایند.
 • صدور كارت كارگری برای افراد واجد شرایط با ارائه معرفی نامه مدیر بازارچه
بالا

سایر بخشها

امور مالی فرمانداری

آقای یونس عابدی فرد مسئول امور مالی و سایر کارمندان این قسمت آقای دلیر مرادی امین اموال و بهروز بهرامی حسابدار و حاج عبدالکریم محمدی کارپرداز می باشند

واحد رسیدگی به شکایات

مسئول این واحد آقای سعدی کریمی می باشد.

دبیرخانه فرمانداری

کارمندان این قسمت آقایان محمد یمنی و عبدالرحمان مازوجی و مجید راست خدیو می باشند.

سایر کارمندان فرمانداری شامل :
 • بایگانی : محمدعلی وهابی
 • ماشین نویسی : حسن صلاحیان
 • مخابرات : نریمان براری
 • تاسیسات : محمد براری
 • امور نقلیه : حیدر برخان و ادریس یوسفی و رحمان راست خدیو و محمد کمالاتی  
 • خدمات : صالح محمدی، بهمن بهرامی، بهمن زمانی و عبدالله دانش پژوه می باشند.
بالا