معرفی فرمانداری

معرفی دستگاه

فرمانداری دستگاهی است نظارتی كه در قالب خط مشی كلی بعنوان نمایندگی حكومت مركزی در حوزه مربوط از تقسیمات كشوری بوده و با مدیریت فرماندار دررأس انجام وظایف سیاسی ، انتظامی ، اجتماعی ، عمرانی ، برنامه ریزی و اداری و مالی و با دو معـــــاونت ایفای نقش می نماید

بالا

اطلاعات آماری فرمانداری مریوان

فرمانداری مریوان دارای 55 نفر پرسنل می باشد که از این تعداد 15 نفر رسمی ، 16 نفر پیمانی ،8 20 نفر قراردادی و 4 نفر مامور هستند.

بالا