شوراها و تشکلهای غیر دولتی

شوراهای حل اختلاف شهرستان

در حال حاضر در شهرستان مریوان تعداد 46‌ شورای حل اختلاف وجود دارد . تعداد دوازده واحد آن در شهر مریوان، یك واحد در شهر چناره، 23 واحد در روستاهای بخش مركزی ، 7 واحد در روستاهای بخش خاومیرآباد و 1 واحد در روستای جانوره در بخش سرشیو وجود دارد. 2 واحد از 12 واحد مریوان مربوط به خانواده می‌باشد، 12 واحد اخیر فعال می‌باشند.

بالا

شوراهای اسلامی شهر و روستا

یكی از مهمترین و فراگیرترین نهادهای اجتماعی‌ در طول 6 سال گذشته، تاسیس نهاد شوراهای اسلامی بوده است. همچون سایر نقاط كشور این نهاد نوپا در شهرها و روستاهای تابعه شهرستان تاسیس و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی و ... خود را آغاز كرده است. هم اكنون تعداد دو شهر و 131 روستای شهرستان دارای شورا است و شوراهای اسلامی بخشهای مركزی، سرشیو و خاومیرآباد و نیز شورای اسلامی شهرستان فعال هستند. ضمنا 4 روستا به دلیل نداشتن داوطلب به حد نصاب نرسیده و فاقد شورا است شورای اسلامی شهرهای مریوان و چناره هر كدام به ترتیب دارای 7و5 نفر عضو اصلی می‌باشند.

60 روستای بخش مركزی دارای شورا بوده و 188 نفر عضو دارد. در بخش سرشیو نیز 46 روستا دارای شورای اسلامی و تعداد اعضای آن 138 نفر است. همچنین 25 روستای بخش خاومیرآباد دارای شورا بوده و 75 نفر عضو دارد . مجموعا شهرها و روستاهای تابعه شهرستان دارای 413 نفر عضو می‌باشند.

جنسیت: حدود 7/0درصد(3نفر از كل اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان) زن و3/99 درصد(410نفر) مرد می‌باشد.

سن: میانگین سنی اعضا شوراهای اسلامی شهرها و تابعه در زمان ثبت نام ،33 سال و 8 ماه می باشد.

همچنین از401 یك نفر عضو شوراهای اسلامی روستاهای تابعه فقط یك نفر آنها زن می‌باشد. اما وضعیت تحصیلی اعضاء شوراهای اسلامی روستا به شرح جدول زیر است :

وضعیت تحصیلی به تفكیك بخش‌های تابعه
تحصیلاتمركزیسرشیوخاوومیرآبادجمعدرصد
زیردیپلم 162 131 67 360 8/89
دیپلم و فوق دیپلم 24 3 8 35 7/8
لیسانس و بالاتر 2 1 0 3 75/0
حوزوی 0 3 0 3 75/0
جمع 188 138 75 401 100
درصد 9/46 4/34 7/18 100 ـ
بالا

انجمن‌ها و تشكل‌های غیر دولتی شهرستان

انجمن پیشگیری از اعتیاد

این انجمن در سال 1380 و به منظور ایجاد حساسیت مردمی نسبت به خطر اعتیاد و گسترش مصرف آن ایجاد زمینه مشاركت مردمی جهت رسیدن به جامعه پاك، حمایت از خانواده‌های درگیر، آموزش و تبلیغ و انتقال دیدگاهها به مردم و مسئولین در زمینه اعتیاد و روشهای پیشگیری از آن از طریق ایجاد دوره‌های آموزشی برگزاری همایش‌ها و جلسات فرهنگی و آموزشی و سایر اقدامات فرهنگی در شهر مریوان تاسیس گردید.

انجمن فرهنگی اجتماعی زنان

كانون فرهنگی اجتماعی زنان مریوان در سال 1382 توسط تعدادی از بانوان مریوانی و بمنظور ارتقا سطح آگاهی فرهنگی، اجتماعی زنان، حمایت و آموزشی زنان، فراهم ساختن زمینه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و تلاش برای شایسته‌سالاری از طریق برگزاری كارگاه‌ها و جلسات آموزشی تاسیس گردید.

انجمن حمایت از بیماران كلیوی

این انجمن در سال 1377 در شهر مریوان به منظور اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و تلاش در جهت حمایت از بیماران كلیوی و خانواده‌های آنها و همكاری با دستگاه‌های ذیربط از جمله بهزیستی- شبكه بهداشت و درمان و انجمن او و بنیادهای دیگر مرتبط تاسیس گردید. همچنین انجمن تلاش می‌كند با توسعه و تجهیز وسایل و امكانات دیالیز و اقدامات فرهنگی، تبلیغی و آموزشی جامعه را نسبت به وضعیت، مشكلات و نیازهای این بیماران آگاه سازد. هم‌اكنون 30 بیمار دیالیزی و 35 بیمار پیوندی در شهرستان مریوان وجود دارد.

انجمن فه‌ژین

یكی دیگر از انجمن‌های غیر دولتی شهرستان كانون فرهنگی هنری فه‌ژین(احیاء مجدد) است كه در سال 1382 توسط تعدادی از دانش‌جویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های هنری بومی مریوان و به منظور ارتقا سطح فكر فرهنگی جامعه، احیا آثار فولكور، شناسایی و شكوفایی استعدادهای فرهنگی هنری منطقه، شناساندن فرهنگ و هنر كردی به سایر اقوام و ملت از طریق ایجاد كلاس‌ها، دوره‌ها و همایش‌های فرهنگی و هنری، تولید انواع برنامه‌های فرهنگی و هنری (نشر و ترجمه تاتر فیلم كوتاه و غیره) تاسیس گردید.

انجمن های زیست محیطی

در شهرستان مریوان 2 انجمن مستقل زیست‌محیطی به اسامی اوین سبز و سبز چیا وجود دارد.انجمن اوین سبز توسط تعدادی از فارغ‌التحصیلان رشته آبخیزداری و منابع طبیعی در سال 1382 و به منظور تلاش در جهت شناسایی مسایل و مشكلات زیست‌محیطی شهرستان، ایجاد فرهنگ زیست‌محیطی و حس احترام به منابع طبیعی. حمایت از حیاط وحش و تنوع زیستی منابع طبیعی، آموزش و ایجاد كارگاه‌های آموزشی برای مردان و زنان بویژه مناطق روستایی و پیشنهاد برای حل مشكلات زیست محیطی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های زیست‌محیطی تاسیس گردید. همچنین انجمن سبز چیا توسط تعدادی از جوانان علاقمند ساكن روستاهای حاشیه دریاچه زریوار و بخش خاوومیرآباد در سال 1382 و با هدف تلاش در جهت شناساندن مكانهای توریستی به مردم سایر نقاط و تبلیغ و آموزش برای پاك‌سازی و جلوگیری از آلودگی گردشگاه‌ها، جلوه‌های طبیعی، كوهها و دریاچه زریبار با جلب مشاركت مردم تاسیس گردید.

انجمن جوانان

در شهرستان مریوان تنها یك انجمن مربوط به جوانان تحت عنوان جمعیت جوانان زریبار وجود دارد. این انجمن زیر نظر سازمان ملی جوانان استان كردستان از شهریورماه سال 1383 فعالیت رسمی خود را آغاز كرده است. شناسایی جوانان مستعد، فراهم‌نمودن بستر فعالیت و مشاركت جوانان در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی و ورزشی و شناسایی مناطق دیدنی شهرستان از جمله اهداف انجمن فوق‌ است.

بالا