بهداشت و درمان

بیمارستان فجر مریوان

بیمارستان فجر مریوان با 72 تخت فعال جمعیت 000/250 نفری شهرستان‌ مریوان را تحت پوشش خود دارد و با توجه به میزان مطلوب یك تخت به ازای هر 1000 نفر، سرانه تخت مریوان در حال حاضر 36% تخت به ازای هر 1000 نفر یا (یك تخت به ازای هر 2778 نفر) می‌باشد.

اورژانس بیمارستان فجر مریوان

شلوغ‌ترین و فعال‌ترین بخش بیمارستان است كه با 14 پزشك عمومی، در سه شیفت كاری به ارائه خدمت مشغول است كلیه دستگاه‌های ضروری از قبیل دستگاه نوار قلب، الكتروشوك، مانیتورینگ قلب و ... در این بخش موجود می‌باشد.

بخش دیالیز بیمارستان فجر مریوان

دارای شش دستگاه دیالیز بوده و كلیه بیماران نیازمند دیالیز را در دو شیفت صبح و عصر (و در موارد اورژانسی شب) تحت پوشش قرار داده است. بخش دیالیز بیمارستان مریوان یكی از فعال‌ترین بخش‌های بیمارستان است و با تهیه و نصب دو دستگاه دیالیز دیگر قدرت سرویس‌دهی به بیماران افزوده خواهد شد.

بخش CCU بیمارستان فجر

دارای چهار تخت فعال می‌باشد كه با دستگاه‌های مانیتورینگ قلبی سانترال، ونتیلاتور الكتروشوك و سایر دستگاه‌ها و تجهیزات ضروری به مردم منطقه سرویس می‌دهند.

پلی كلینیك (درمانگاه تخصصی) بیمارستان فجر مریوان

دارای درمانگاه‌های داخلی، كودكان، زنان و زایمان، روانپزشكی، پوست، چشم پزشكی، دندان‌پزشكی، ارتوپدی و عمومی است و دارای دستگاه‌های اتورفراكتومتر، اسلیت لامپ، اندوسكوپی و سار دستگاه‌های ضروری است و در شش روز هفته فعال می‌باشد.

تعداد متخصصین شاغل در بیمارستان بر اساس گروه تخصصی
نوع تخصصتعدادنوع تخصصتعدادنوع تخصصتعداد
جراحی عمومی 2 پوست 1 رادیولوژی و سونوگرافی 1
كودكان و نوزادان 3 چشم پزشكی 1 جراحی زنان و زایمان 2
بیهوشی 3 ارتوپدی 1 پاتولوژی 1
روانپزشكی 1 داخلی 2    
بالا

بیمارستان بوعلی سینا مریوان

این بیمارستان در زمینی به مساحت 8000 مترمربع که عملیات اجرایی آن از سال 1372 آغاز شد. بیمارستان در آذر ماه سال 1384 با صرف اعتباری در حدود 40 میلیارد ریال با 64 تخت وبخش‌های زنان و زایمان ، جراحی زنان، كودكان و نوزادان ، جراحی مردان ، داخلی،CCU ، اتاق عمل ،اورژانس، رادیولوژی،سونوگرافی، آزمایشگاه ، داروخانه ، درمانگاه تخصصی ، درمانگاه دیابت ، تست ورزش کار خود را شروع کرد. به این ترتیب جمع تخت های بیمارستان شهرستان مریوان به 164 تخت افزایش یافت.

شهرستان مریوان دارای 5 مرکز بهداشتی درمانی شهری و هشت مرکز بهداشتی درمانی روستایی بوده که بیش از 40 خانه بهداشت روستایی را تخت پوشش قرار داده و مشغول ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم شهر و روستا می باشد.

بالا